20131009                                Stinas (swede suns Ålena) Skådespelarkullen                          3 tikar och 6 hanar

Valparna är 1 dag gamla

Pappa Baloo älskar att vara med sina små. Mamma Stina tycker det är skönt med lite avlastning.