Magdaforssens Baloo född 20120303

CIB, CIE Nord UCH, No V-14, BIS2 norska basset hound klubben -14