2018-12-18-003 VÄSTDREVPR. GEM. NATSBAK

2019-01-27 Domare 1     ANDERSSON MONICA

Basset

ÖKL

Rå - 1 :   3

Sök :   3

Upptagsarbete :   3

Väckning på slag :   5

Drevarbete :   3

Väckning på tappt :   4

Skall/hörbarhet :   3

Skall under drev :   3

Samarbete :   4

Lydnad :   2

Poäng :   0030

Jaktlust :   B

Djurslag/tid :   3022

Djurslag/tid :   3011

Drevdjur 1 :   RÅ

Skallfrekvens :   057